FAQs Complain Problems

पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
तारा प्रकाश पुन शाखा अधिकृत 9847853622
मनाेज बिष्ट लेखापाल 9809586945
तेज कुमार अाेली प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत tejuoli2045@gmail.com 9809762038

Poll

तपाइहरूलाइ गाउँपालिका बाट भइ गरेकाे काम कारवाही तथा सेवा प्रवाह कस्ताे लागि राखेकाे छ ?