FAQs Complain Problems

पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
तारा प्रकाश पुन शाखा अधिकृत 9847853622
मनाेज बिष्ट लेखापाल 9809586945
मान बहादुर खत्री सूचना अधिकारी
मान बहादुर विष्ट सव इन्जिनियर visionbista491@gmail.com 9860569190
लाेकमान खड्का सव इन्जिनियर khadkalokman2266@yahoo.com 9846108640
मान बहादुर अाेली सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जिकरण इकाइ प्रमुख 9823136074
तेज कुमार अाेली प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत tejuoli2045@gmail.com 9809762038

Poll

तपाइहरूलाइ गाउँपालिका बाट भइ गरेकाे काम कारवाही तथा सेवा प्रवाह कस्ताे लागि राखेकाे छ ?