FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

Poll

तपाइहरूलाइ गाउँपालिका बाट भइ गरेकाे काम कारवाही तथा सेवा प्रवाह कस्ताे लागि राखेकाे छ ?