FAQs Complain Problems

गाउँ कार्यपालिकाकाे ३६ औ बैठक बस्ने सम्बन्धी सूचना।

आर्थिक वर्ष:

Poll

तपाइहरूलाइ गाउँपालिका बाट भइ गरेकाे काम कारवाही तथा सेवा प्रवाह कस्ताे लागि राखेकाे छ ?

वडा पदाधिकारी