FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
२०७७ मा स्विकृत भएका राजपत्रहरू ( ऐन , कार्यविधी तथा नियमावलीहरु) जम्मा ७ ७७/७८ 03/18/2021 - 13:26 PDF icon स्थानीय भाषा, कला र संस्कृति संरक्षण ऐन.pdf, PDF icon स्थानीय भुमी व्यवस्थापन ऐन.pdf, PDF icon स्थानीय योजना तथा कार्यक्रम संचालन, कार्यान्वयन ऐन.pdf, PDF icon स्थानीय शिक्षा ऐन.pdf, PDF icon स्थानीय सडक तथा पुर्वाधार सम्बन्धी ऐन.pdf, PDF icon स्थानीय सहकारी ऐन.pdf, PDF icon स्थानीय स्वास्थ्य ऐन २०७७.pdf
२०७७ मा स्विकृत भएका राजपत्रहरू ( ऐन , कार्यविधी तथा नियमावलीहरु) जम्मा १० ७७/७८ 03/12/2021 - 11:18 PDF icon आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधी २०७७.pdf, PDF icon टोल विकास संस्था संचालन कार्यविधी.pdf, PDF icon प्राकृति प्रकाेप उद्दार राहत सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७.pdf, PDF icon मदिरा नियन्त्रण तथा व्यस्थापन कार्यविधी, २०७७.pdf, PDF icon राजस्व स_कलन तथा आयोजना व्यवस्थापन कार्यविधी, २०७७.pdf, PDF icon विनियोजन एेन २०७७.pdf, PDF icon सार्वजनिक खरिद ऐेन.pdf, PDF icon स्थानीय आर्थिक ऐन.pdf, PDF icon स्थानीय औधोगिक व्यवसाय ऐन.pdf, PDF icon स्थानीय कृषि ऐन.pdf
त्रिवेणी गाउँपालिका नीति तथा कार्यक्रम २०७६ ७६/७७ 09/20/2019 - 22:56 PDF icon त्रिवेणी गाउँपालिका नीति तथा कार्यक्रम, २०७६.pdf
त्रिवेणी गाउँपालिका विनियाेजन एेन, २०७५ ७५/७६ 09/04/2018 - 13:00 PDF icon त्रिवेणी गाउँपालिका विनियाेजन एेन, २०७५.pdf
त्रिवेणी गाउँपालिका अार्थिक एेन, २०७५ ७५/७६ 09/04/2018 - 12:40 PDF icon त्रिवेणी गाउँपालिका अार्थिक एेन २०७५।०७६.pdf
त्रिवेणी गाउँपालिकाको अाकस्मिक कोष सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ । ७४/७५ 02/25/2018 - 17:30 PDF icon aakashmik kosh sanchalan kayabidhi.pdf
त्रिवेणी गाउँपालिकाको विद्यालय शिक्षा कार्यन्वयन कार्यविधि, २०७४ । ७४/७५ 02/25/2018 - 17:28 PDF icon bidhyalaya sikcha karyanawayan karyabidhi.pdf
त्रिवेणी गाउँपालिकाको अाधारभुत शिक्षा परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४ । ७४/७५ 02/25/2018 - 17:26 PDF icon aadharbhut sikcha paricha sanchalan karyabidhi.pdf
त्रिवेणी गाउँपालिका अस्थायी / करार कर्मचारी पदपुर्ति सम्बन्धि कार्यविधि तथा परिक्षामा खटिने कर्मचारीको सेवा सुविधा सम्बन्धि मापदण्ड २०७४ । ७४/७५ 02/25/2018 - 17:11 PDF icon asthai karar karmachari padpurti karyabidhi.pdf
त्रिवेणी गाउँपालिकाकाे अार्थिक एेन मा व्यवस्था भए अनुसार कर तथा शुल्क स‌‌कलन सम्वन्धि कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 12/14/2017 - 18:30 PDF icon KARYABIDHI 2074.pdf

Pages

सूचना अधिकारी

धनि प्रसाद खड्का
        ना.सु.
सम्पर्क नम्बरः ९८०३२२०३०७