FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
त्रिवेणी गाउँपालिकाले आ.व. २०८०/८१ मा पारित गरेका रणनिति र कार्यविधीहरु ८०/८१ 02/18/2024 - 11:41 PDF icon त्रिवेणि गाउँपालिका रोजगार रणनिति२०८०.pdf, PDF icon महिला विकास समूह समिति गठन कार्यविधि २०८०.pdf, PDF icon त्रिवेणी गाउँपालिकाको खेलकुद सम्बन्धी कार्यविधि २०८०.pdf
त्रिवेणी गाउँपालिकाको आर्थिक र विनियोजन ऐन २०८० ८०/८१ 06/27/2023 - 11:56 PDF icon आर्थिक ऐन, २०८०, PDF icon विनियोजन ऐन, २०८०
त्रिवेणी गाउँपालिकाले आ.व. २०७९/८० मा पास गरेको कार्यविधी र मापदण्डहरु ७९/८० 04/25/2023 - 11:55 PDF icon एम्वुलेन्स संचालन कार्यविधि २०७९.pdf, PDF icon त्रिवेणी गाउँपालिकाको दरबन्दि मिलान, विद्यालय समायोजन तथा शिक्षक छनौट मापदण्ड २०७९ (1).pdf, PDF icon व्यवसाय कर सम्बन्धी कार्यविधि २०७९.pdf, PDF icon सार्वजानिक सेवा प्रवाहको मापदण्ड २०७९.pdf, PDF icon त्रिवेणी गाउँपालिकाको जलश्रोत तथा मुहान दर्ता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९.pdf, PDF icon त्रिवेणी गाउँपालिकाको साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधी २०७९.pdf, PDF icon भवन निर्माण सम्वन्धी कार्यविधि २०७९, edited.pdf, PDF icon भू उपयोग कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७९.pdf, PDF icon विषयगत समिति निर्माण कार्यविधि,२०७९.pdf
त्रिवेणी गाउँपालिकाले पारित गरेका कार्यविधी तथा मापदण्डहरु ७९/८० 03/12/2023 - 12:23 PDF icon त्रिवेणी गाउँपालिकाको दरबन्दि मिलान, विद्यालय समायोजन तथा शिक्षक छनौट मापदण्ड २०७९.pdf, PDF icon व्यवसाय कर सम्बन्धी कार्यविधि २०७९.pdf, PDF icon सार्वजानिक सेवा प्रवाहको मापदण्ड २०७९.pdf

Pages