FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
धनि प्रसाद खड्का राजश्व तथा जिन्सी इकाइ प्रमुख dpkhadka55@gmail.com 9803220307,9849804583
लिलामणी दाहाल कार्यालय सहायक
केश बहादुर खड्का कार्यालय सहयाेगी
शरद खड्का कार्यालय सहयाेगी

Poll

तपाइहरूलाइ गाउँपालिका बाट भइ गरेकाे काम कारवाही तथा सेवा प्रवाह कस्ताे लागि राखेकाे छ ?