FAQs Complain Problems

गाउँपालिका उपाध्यक्ष निर्मला विष्ट खड्का ज्यु ले बजेट, निति तथा कार्यक्रम गाउँ सभामा प्रस्तुत गर्दै।

Poll

तपाइहरूलाइ गाउँपालिका बाट भइ गरेकाे काम कारवाही तथा सेवा प्रवाह कस्ताे लागि राखेकाे छ ?

वडा पदाधिकारी