FAQs Complain Problems

झक्कु प्रसाद घर्ति मगर

फोन: 
9809855122

Poll

तपाइहरूलाइ गाउँपालिका बाट भइ गरेकाे काम कारवाही तथा सेवा प्रवाह कस्ताे लागि राखेकाे छ ?

वडा पदाधिकारी